Пријава за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2017. години ЈЕ ЗАВРШЕНА. Одлука о пројектима који ће добити финансијску подршку по овом јавном позиву биће објављена 16.05.2017. године на интернет страници Центра www.cpn.rs .

!

ТЕКСТ
ЈАВНОГ
ПОЗИВА

!

ПРАВИЛНИК
ЈАВНОГ
ПОЗИВА

Упутство за
попуњавање