JAVNI POZIV SE OTVARA U PETAK, 24. MARTA U 12H!
Пријава за
финансијску
подршку
пројектима
промоције и
популаризације
науке у 2017.
години

Изаберите категорију у којој конкуришете:

1. Пројекти промоције науке у научним клубовима

Ова категорија се односи на наставнике и друге појединце којима Центар нуди простор да идеје реализују у неком од 13 научних клубова који су део центара за стручно усавршавање.

2. Пројекти промоције науке са обухватом до 10.000 грађана

Ова категорија се односи на научна, научно-стручна друштва, школе, удружења и друге организације које промовишу и популаришу науку.

3. Пројекти промоције науке са обухватом преко 10.000 грађана

Ова категорија се односи на пројекте од националног значаја који својим обухватом и циљевима доносе новине у области научне комуникације.

4. Пројекти идејних решења за интерактивне експонате у     парковима науке

Ова категорија се односи на пројекте идејних решења за интерактивне експонате у парковима науке.

!

ТЕКСТ
ЈАВНОГ
ПОЗИВА

!

ПРАВИЛНИК
ЈАВНОГ
ПОЗИВА

Упутство за
попуњавање