Пријава за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2017. години ЈЕ ЗАВРШЕНА.

Финални резултати Јавног позива за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке категорије 5 у 2017. години

РАДИОНИЧАРСКИ ЦРТЕЖИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ЕКСПОНАТА

Верзија 2

!

ТЕКСТ
ЈАВНОГ
ПОЗИВА

!

ПРАВИЛНИК
ЈАВНОГ
ПОЗИВА

Упутство за
попуњавање