Упутство за попуњавање електронске пријаве за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2017. години

Попуњавање ове електронске пријаве је једини начин да се пријавите за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2017. години. Рок за пријављивање је отворен до 19. априла 2017. у 15.00.

УПОЗОРЕЊЕ: Благовремено попуните пријаву. Због великог притиска на самом крају конкурсног рока, Центар за промоцију науке не гарантује стабилност система током последњих 48 сати пријављивања.

Пријава се попуњава на српском језику, ћириличним писмом. Потребно је да попуните сва поља. У супротном, сматраће се да је пријава некомплетна. Образац пријаве је јасан и сугестиван, али Вас молимо да претходно прочитате следеће савете. Препоручујемо да пре попуњавања пријаве, прочитате Текст Јавног позива и Правилник Јавног позива..

Образац пријаве је јасан и сугестиван, али Вас молимо да претходно прочитате следеће савете.

ИЗБОР КАТЕГОРИЈЕ

Овогодишњи Јавни позив предвиђа да се пројекти, пријављују, вреднују и реализују у четири различите категорије. Пре него што започнете попуњавање електронске пријаве за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2017. години, неопходно је да на отворној страници изаберете којој категорији припада ваш пројекат. Регистрација која ће уследити важи само унутар једне категорије.

Уколико пријављујете пројекат у категорији Пројекти промоције науке у научним клубовима који ће се реализовати у Центрима за стручно усавршавање и Регионалним центрима за професионални развој запослених у образовању, неопходно је да затражите њихову сагласност за реализацију пројекта коју ћете у виду документа додати током пријаве пројекта, по последњој страни. Због тога је уведена опција Сачувај пријаву на свом диску (ПДФ), како би ову пријаву могли да сачувате у свом рачунару и пошаљете одабраном научном клубу (клубовима) ради прибављања сагласности. Ово дугме појављује се тек када сачувате пријаву у бази ЦПН. Након прибављања сагласности довршите попуњавање пријаве и пошаљите је. Један пројекат се може пријавити у максимално четири научна клуба.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Да би се попунила електронска пријава, неопходно је да се прво региструјете.Регистрација се обавља обавезним попуњавањем поља Eлектронска пошта и Лозинка. Молимо Вас да запамтите ове податке, који ће Вам омогућити да и касније, у току трајања конкурса, правите измене у пријави.

НАВИГАЦИЈА КРОЗ ПРИЈАВУ

У врху интернет странице на којој се налази пријава видећете опције Сачувајте пријаву и Пошаљите пријаву. Притиском на Сачувајте пријаву унети подаци ће бити сачувани, те ћете моћи да се касније вратите и наставите са попуњавањем. Уколико сте попунили сва поља, и ако сматрате да Ваша пријава садржи коначне податке, она се прослеђује Центру за промоцију науке притиском на Пошаљите пријаву. Пријава садржи више страна, чији се редни бројеви такође налазе у врху интернет странице. Кроз пријаву се можете кретати у оба смера, враћати се на претходне странице, или прелазити на следеће, независно од тога колико сте поља тренутно попунили.

ЦЕЛИНЕ КОЈЕ ТРЕБА ПОПУНИТИ

У обрасцу за пријаву пројеката након сваке ставке постоји поље предвиђено за попуњавање, или одабир понуђених опција. У зависности од Ваших одговора сам образац може мењати број страна, и број ставки које треба попунити. На последњој страни пријаве налази се списак потребних докумената које у електронском облику треба прикачити (upload) уз образац. У зависности од категорије и одговора које сте дали у самој пријави, овај списак може имати различит број ставки, односно различит тип и број докумената, који су обавезни део пријаве за пројекат.

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ПОЉА

Молимо Вас да пријаву попуните на српском језику, ћириличним писмом. Величина поља предвиђених за текст сугерише дужину очекиваног одговора. Уколико је текст веће дужине, поље ће се аутоматски повећати. У случају да је потребно додати неко поље, на за то предвиђеним местима у обрасцу то се просто може учинити притиском на + Додајте. Код питања са више понуђених одговора могуће је одабрати више од једне ставке.

СУГЕСТИЈА О АКТИВНОСТИМА У ПРОЈЕКТУ

Посебну пажњу скрећемо на поље План рада и табелу АКТИВНОСТИ. Називи активности и њихов редослед, уписани на овом месту, појавиће се и у питањима о буџету, у табели Финансијски предрачун трошкова по активностима. Измене назива и редоследа активности могуће је извршити само у првопоменутој табели.